Sme spoločnosť          Furt Dačo s. r. o, sídlom: Uhrovecká 47/37, 020 61  Lednické Rovne                         

IČO:                             54146496                          

Práva forma:                spoločnosť s ručením obmedzeným            

Zapísaný:                    Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 42609/R

Emailová adresa:         info@emtees.sk     

Telefónne číslo:           +421 944 076 261       

Kontaktná adresa:       1. mája 1456, 02001 Púchov                 

Webová stránka:          www.emtees.sk        

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.emtees.sk

Na poskytovanie predaja tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I.                   Spracovanie osobných údajov

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia *vytvoriť účet*

Pri vyplnení  nášho registračného formulára máš možnosť vytvoriť si na našom webe svoj účet. Budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytneš, najmä prostredníctvom formulára. Môžu to byť: Meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, platobné údaje, e-mail, telefónne číslo,  o aký druh tovaru máš záujem a prípadne iné, tebou uvedené.

       Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich ťa môžeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa objednaného tovaru, vytvorením účtu tiež môžeš získať špeciálne zľavy, môžeme ti zasielať najčerstvejšie informácie o aktuálne prebiehajúcich akciách, môžeš prvý vedieť aké akcie chystáme  a pod. Účet môžeš kedykoľvek zrušiť, alebo nás kontaktovať na info@emtees.sk

                Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na tvoju žiadosť.

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, tvoje údaje budeme spracovávať najviac 5 rokov od našej poslednej komunikácie.

  • Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpiš, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníš. Ide najmä o údaje: meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, platobné údaje, e-mail, telefónne číslo,  o aký druh tovaru máš záujem, prípadne iné, tebou uvedené.

       Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať ti náš tovar. Prostredníctvom tvojich kontaktných údajov s tebou budeme komunikovať aj o stave tvojej objednávky, prípadne stave reklamácií alebo zodpovedať tvoje otázky.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

                Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne počas archivačnej lehoty účtovných dokladov vyplývajúcej zo zákona.

  • Newslettery (obchodné správy)

Ak si nakupujúci zákazník a povolil si nám to pri nákupe, použijeme tvoju e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

                Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ si nám to pri nákupe nezakázal.

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

5 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: info@emtees.sk

II.                Kto sa k údajom dostane?

Tvoje údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti, alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru : Packeta Slovakia, s. r. o. (zásielkovňa), Direct Parcel Distribution SK (DPD)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb: ComGate Payments, s. r. o.
  • poskytovateľ e-mailových služieb: Exo Technologies, spol. s. r. o.

Tvoje osobné údaje neposkytujeme iným subjektom pokiaľ to nie je nevyhnutné na fungovanie našej platformy.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.              Čo by si ešte mal vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa tvojich osobných údajov, kontaktuj nás na info@emtees.sk

IV. Súhlas s využitím cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívené webové stránky odosielajú do prehliadača. Webovým stránkam je tak umožnené zapamätať si informácie o tvojej návšteve. Tieto údaje môžu byť  napríklad: preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie tvojich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám pre teba, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu tvojich údajov.

Na tomto linku si môžeš pozrieť zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítať si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzerciiPravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie aj tvoje osobné údaje a iné informácie.

V.             Tvoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR ti dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie o tom, ktoré tvoje osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžeš požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máš právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania tvojich osobných údajov nás môžeš kontaktovať na info@emtees.sk

Ak si myslíš, že s dátami nenakladáme správne, môžeš podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa s tvojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 19.11.2021